Jeugdgym - indeling  
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

Woensdag
Woensdag
Woensdag
16.00 - 17.00 uur
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur

16.00 - 17.00 uur
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
peuters en groep 1
groep 2 en 3
groep 4 en hoger

peuters en groep 1 en 2
groep 3 en 4
groep 5 en ouder
Hanswijk
Hanswijk
Hanswijk

De Schulp
De Schulp
De Schulp
(Eventueel anders gewenste indeling voor uw kind, in overleg met de trainster)

Vakanties
Tijdens (school)vakanties en op (Chr.) feestdagen zijn er geen gymnastieklessen.
De gymlessen in Egmond-Binnen verlopen volgens vakantierooster basisschool “De Windhoek”.

Vakantierooster
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Junivakantie (alleen Windhoek)
Zomervakantie
22 oktober t/m 26 oktober 2018
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
18 februari t/m 22 februari 2019
22 april t/m 5 mei 2019
10 juni t/m 14 juni 2019
15 juli t/m 23 augustus 2019

Toneelvereniging de Flierefluiters 
Jaarlijks maakt toneelvereniging de Flierefluiters een hele week gebruik van de gymzaal in dorpshuis Hanswijk. In die periode is er geen gym. In de nieuwsbrief wordt te zijner tijd doorgegeven op welke dinsdag de gymlessen komen te vervallen. 
 
Toneelgroep Spiegel
Jaarlijks maakt toneelgroep Spiegel een hele week gebruik van de gymzaal in dorpshuis De Schulp. In die periode is er geen gym. In de nieuwsbrief wordt te zijner tijd doorgegeven op welke donderdag de gymlessen komen te vervallen.