Bepalingen

 

 • Ieder lid van de vereniging beoefent sport voor eigen risico.
 • Ieder lid  verklaart de vereniging NIET AANSPRAKELIJK TE STELLEN voor ontvreemding of beschadiging van persoonlijke eigendommen voor zover aanwezig in de gymzaal, kleedkamers of daarbuiten.
 • Gymkleding is verplicht voor de jeugdleden. Het is wenselijk het tenue van de vereniging te dragen:
 • Een zwart gympakje voor de meisjes en een zwart gymbroekje en wit t-shirt voor de jongens.
 • Schoeisel bij voorkeur witte of zwarte turnschoentjes of blote voeten.
 • Er dient eenmalig inschrijfgeld te worden betaald van 5,=, gelijktijdig met het betalen van de eerste contributiebijdrage.
 • De contributie is bij vooruitbetaling per incasso, minimaal per half jaar, verschuldigd. De contributietermijnen lopen van  1 februari tot 1 augustus  en van  1 augustus tot 1 februari . Tot minimaal één maand voor aanvang van de nieuwe contributietermijn kan worden opgezegd. Bij latere opzegging is de contributie over de nieuwe betalingstermijn verschuldigd. Bij tussentijdse opzegging is contributie verschuldigd tot het einde van de lopende contributietermijn.
 • De contributie bedraagt met ingang van 1 augustus 2016 (per half jaar):
  Jeugdleden tot 18 jaar €  60,00 
  (Nieuwe leden: inschrijfgeld  €  5,= per (her)inschrijving)
 • Leden die in de loop van het halve jaar starten, ontvangen een eerste contributieberekening naar rato van de nog lopende maanden.
 • Tijdens de schoolvakanties en op (Chr.) feestdagen zijn er geen trainingsuren.
 • Indien bezwaar tegen het gebruik van beeldmateriaal van uw kind(eren) voor op de website of ter promotie van de vereniging kunt u dit kenbaar maken bij het bestuur.
 • De gymnastieklessen vinden plaats op: (wijzigingen voorbehouden)
  Dinsdag tussen 16.00 en 19.00 uur in dorpshuis Hanswijk
  Woensdag tussen 16.00 en 19.00 uur in dorpshuis De Schulp