Contributie

Contributie (m.i.v. 1 augustus 2016)

 ½ jaarper jaar
Gymnastiek tot 18 jaar€ 60,00€ 120,00
Inschrijfgeld eenmalig per (her)inschrijving€ 5,00

 

Betalingen:
De contributie wordt bij vooruitbetaling geïnd via automatisch incasso en is minimaal per half jaar verschuldigd. Er dient eenmalig inschrijfgeld te worden betaald van € 5,00, gelijktijdig met het betalen van de eerste contributietermijn. De contributietermijnen lopen van 1 februari tot 1 augustus en van 1 augustus tot 1 februari. Leden die in de loop van het half jaar starten, ontvangen een eerste contributieberekening naar rato van de nog lopende maanden.

 

Aanmelden:
Aanmelden kan met behulp van het inschrijf formulier. U kunt op de link klikken en dan het formulier uitprinten en invullen.

Inschrijfformulier

Opzeggingen:

Deelname kan tot minimaal 1 maand voor aanvang van de nieuwe contributietermijn worden opgezegd.
Bij latere opzegging is de contributie over de nieuwe betalingstermijn verplicht.
Bij tussentijdse opzegging is de contributie verschuldigd tot het einde van de lopende contributietermijn.
Opzegging dient schriftelijk gedaan te worden of via;                                                            

email: info@spiritgym.nl
Penningmeester Gymnastiekvereniging Spirit
Egmond aan den Hoef